Doelgroep: deelnemer

Als het goed is, komt deze methode je bekend voor. Ja…inderdaad, het was één van de methodes die we gebruikt hebben voorafgaande aan de training. Daarin stond al aangegeven dat je na een paar maanden deze exercitie gaat herhalen.

Het idee van de 360graden feedback formulieren gebruiken we nu om ervoor te zorgen dat je meer resultaat uit de training haalt.

 

Uitwerking methode:

Voorafgaande aan de training heb je met je manager en collega’s, vrienden en familie dit 360graden formulier doorgenomen. Tijdens de training ben je actief hier mee aan de slag gegaan en uiteraard heb je dit na de training voortgezet.

Nu is het tijd om samen te bekijken welke resultaten je al geboekt hebt en waar je nog meer tijd in wilt stoppen.

Werk aan de hand van een vragenlijst die zij zelf mogen invullen of ga live met ze in gesprek (de laatste variant levert jezelf het meeste waarde op, omdat je gelijk de interactie aan kan gaan). Voordat je gaat interviewen is het belangrijk de vragenlijst ook voor jezelf in te vullen. Op deze manier krijg je meteen feedback op je zelfbeeld.

Hieronder volgen voorbeeld vragen met betrekking tot het trainingsonderwerp communicatie:

  1. Wat zijn nu jouw sterke punten qua communicatie?
  2. Waar heb je in de communicatie geleerd?
  3. Hoe belangrijk vind jij en de anderen dat jij hierin nog verder gaat leren? Eventueel met een schaal van 0-10;
  4. Welk ander gedrag verwacht men van jou en hoe haalbaar acht men dit gezien het traject wat je achter de rug hebt?
  5. Wat kunnen anderen inmiddels van jou leren?
  6. Waar willen anderen je nog bij helpen?

Ga vervolgens deze informatie samenvatten en bepaal voor jezelf waar je in, je voorafgaande aan de training benoemde 3 sterke punten en maximaal 2 aandachtspunten, gegroeid bent.

Ga nu met elkaar bepalen op welke manier anderen je kunnen helpen om je nog meer te versterken. Zoek hiervoor eventueel een andere buddy of leermeester.

 

Resultaat: 

Het resultaat van al deze inspanningen is dat je bewuster het trainingstraject in gegaan bent en er daardoor ook meer uit haalt. Immers je weet beter waar je de focus op moet leggen tijdens de training, maar ook hoe je er voor gaat zorgen wat je in de praktijk anders gaat doen. Door het betrekken van collega’s in jouw leertraject wordt het ook makkelijker om hen te betrekken bij de realisatie van je leerpunten in de praktijk. Je hoeft het namelijk niet alleen te doen. Door anderen erbij te betrekken wordt het leuker, makkelijker en leer jij niet alleen, maar je collega’s ook.